Aktualności

Certyfikowane Szkolenie Kwalifikacyjne Snoezelen

Opublikowano: 5 października 2017 | Bez kategorii

W ostatni weekend września (23-24.09.2017) w Centrum Terapii Sensoria we Wrocławiu odbyło się kolejne certyfikowane szkolenie z zakresu metody Snoezelen. Każdy uczestnik spotkania uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Snoezelen potwierdzający kwalifikacje do prowadzenia zajęć w Sali Doświadczania Świata.

Dwudniowe szkolenie „Sala Doświadczania Świata – koncepcja Snoezelen i możliwości jej zastosowania” odbyło się z ramienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Snoezelen ISNA-MSA oraz pod patronatem Akademii Wychowania Fizycznego (Wydział Terapii Zajęciowej) w Krakowie. Program łączącego teorię z częścią warsztatową spotkania i jego treści został oficjalnie zatwierdzone przez uczelnię oraz Stowarzyszenie ISNA-MSA.

Pierwszy dzień szkolenia rozpoczął się od zajęć w Sali Doświadczania Świata. Ich uczestnicy mogli się odprężyć, zrelaksować i wyciszyć, a zarazem poznać zastosowanie sprzętów wykorzystywanych w salach Snoezelen. Po krótkiej praktyce przyszedł czas na część wykładową, która została poprowadzona przez członków Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sali Doświadczania Świata, a jednocześnie Międzynarodowych  Specjalistów Snoezelen: dr Agnieszkę Smrokowską-Reichmann oraz mgr Paulę Bagińską.

Ważną częścią spotkania było omówienie przez mgr Paulę Bagińską działalności Polskiego Towarzystwa Snoezelen na rzecz profesjonalizacji i popularyzacji tej metody w Polsce. Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się ze stroną Polskiego Towarzystwa  Snoezelen, pierwszego w Polsce portalu w pełni poświęconego tej metodzie, skupiającego członków Towarzystwa oraz wszystkie osoby zainteresowane Snoezelen (www.polskietowarzystwosnoezelen.pl).

Następnie dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann przybliżyła uczestnikom szkolenia wiedzę z zakresu metody Snoezelen – genezę, istotę, definicję, rozwój. Kolejna część wykładu była poświęcona stymulacji polisensorycznej i elementom integracji sensorycznej w Sali Doświadczania Świata.

Drugiego dnia nasi specjaliści przedstawili najważniejsze informacje dotyczące Sali Doświadczania Świata – aranżację, sprzęt, wyposażenie. Efektywne prowadzenie zajęć w Sali Doświadczania Świata w ogromnej mierze zależy od prawidłowego doboru sprzętów i elementów wyposażenia oraz ich odpowiedniego rozmieszczenia w pomieszczeniach. Dokładnie omówiono również planowanie i strukturyzację zajęć, postawę terapeutów, możliwe zagrożenia oraz najczęściej popełniane błędy.

Po części teoretycznej nadszedł czas na zajęcia praktyczne we Wzorcowej Sali Doświadczania Świata, podczas których uczestnicy szkolenia poznali zasady metodyczne Snoezelen. Specjaliści z Centrum Terapii Sensoria z przyjemnością dzielili się własnym doświadczeniem oraz odpowiadali na pytania.

Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i życzymy samych sukcesów w prowadzeniu zajęć w Sali Doświadczania Świata.

Kolejne szkolenie 21-22.10.2017. Zapraszamy!

Więcej o jedynym w Polsce certyfikowanym szkoleniu kwalifikacyjnym z zakresu metody Snoezelen: http://polskietowarzystwosnoezelen.pl/dzialalnosc/szkolenia/szkolenia-certyfikowane-we-wroclawiu/