Aktualności

Informacja dotycząca certyfikacji Sali Doświadczania Świata

Opublikowano: 23 sierpnia 2017 | Bez kategorii

Instytucje posiadające Salę Doświadczania Świata mogą ubiegać się o uzyskanie unikatowego w skali kraju certyfikatu dla pomieszczenia Snoezelen, poświadczającego zgodność projektu danej Sali Doświadczania Świata z wymogami terapeutycznymi, odpowiadającymi wiedzy naukowej dotyczącej metody Snoezelen. Polskie Towarzystwo Snoezelen – Sali Doświadczania Świata (PTS-SDŚ), będące polskim oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia ISNA-MSE, jest jedyną w Polsce organizacją wydającą ten dokument.

Rada Naukowa PTS-SDŚ, składająca się z Międzynarodowych Specjalistów Snoezelen wykwalifikowanych przez International Snoezelen Association – Multi Sensory Environment (Międzynarodowe Stowarzyszenie Snoezelen), jako jedyne gremium w Polsce zajmuje się profesjonalnym projektowaniem Sal Snoezelen, doborem sprzętów, które powinny się w niej znaleźć, z uwzględnieniem potrzeb odbiorców oddziaływań metody Snoezelen oraz szczegółową specyfikacją sprzętów umieszczonych w Sali Doświadczania Świata. O przyznaniu certyfikatu dla danej Sali decyduje poparta merytoryczną analizą pozytywna decyzja członków Rady Naukowej PTS-SDŚ.

Uzyskanie certyfikatu dla Sali Doświadczania Świata wiąże się ze spełnieniem określonych warunków zgodnych z odgórnymi, ogólnoświatowymi standardami. Dotyczą one następujących wytycznych:

  • wykonanie projektu aranżacji i rozmieszczenia poszczególnych sprzętów w SDŚ przez uprawnionego doradcę i jego zaakceptowanie przez Członka Rady Naukowej PTS-SDŚ;
  • zakupienie i wyposażenie SDŚ w urządzenia o odpowiednich parametrach technicznych, zgodnie z rekomendacjami uzyskanymi od Rady Naukowej PTS-SDŚ;
  • wizyta zespołu certyfikującego w wykonanej już Sali Snoezelen w ramach omówienia aktualnego wyglądu pomieszczenia oraz możliwych sposobów wykorzystania jego potencjału terapeutycznego;
  • praca w SDŚ w placówce minimum jednej wykwalifikowanej osoby posiadającej tytuł terapeuty Sali Doświadczania Świata. Uprawnienia te nadawane są w ramach uczestnictwa w certyfikowanym szkoleniu I stopnia (kurs podstawowy) organizowanym przez PTS-SDŚ.

Przyznany certyfikat ma charakter czasowy, tj. nadaje tytuł Certyfikowanej Sali Doświadczania Świata na okres dwóch lat. Instytucja posiadająca wyżej wymienione pomieszczenie wpisywana jest na listę placówek polecanych przez PTS-SDŚ, otrzymuje zaświadczenie oraz szyld, na których uwzględnione są informacje o przyznanej certyfikacji wraz z datą określającą czas jej trwania, związanymi z tym uprawnieniami oraz z danymi o organizacji przyznającej certyfikat. Dodatkowymi informacjami zamieszczonymi na szyldzie będą nazwiska wyznaczonych przez instytucję terapeutów upoważnionych do pracy w Sali Doświadczania Świata. Po upływie dwóch lat istnieje możliwość odnowienia certyfikacji w ramach członkostwa w Polskim Towarzystwie Snoezelen.

Przykładowy projekt rozmieszczenia sprzętu dla ZOL Serdeczna Troska w Krakowie

 

Sala Doświadczania Świata w Gimnazjum nr 2 w Katowicach – przed remontem

Sala Doświadczania Świata w Gimnazjum nr 2 w Katowicach – przed remontem

Sala Doświadczania Świata w Gimnazjum nr 2 w Katowicach – w trakcie remontu

Sala Doświadczania Świata w Gimnazjum nr 2 w Katowicach – w trakcie remontu

Sala Doświadczania Świata w Gimnazjum nr 2 w Katowicach – efekt końcowy wykonania Sali według dyrektyw PTS-SDŚ

Sala Doświadczania Świata w Gimnazjum nr 2 w Katowicach – efekt końcowy wykonania Sali według dyrektyw PTS-SDŚ