Aktualności

Konferencja Naukowa- WROCŁAWSKIE SPOTKANIA PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

Opublikowano: 27 września 2017 | Konferencje

Pod koniec września, przedstawicielki Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Snoezelen, tj. Paula Bagińska, Alicja Bera oraz Agnieszka Jędrzejowska miały przyjemność wziąć czynny udział  w organizowanej przez Instytut Pedagogiki we Wrocławiu II Konferencji Naukowej z cyklu: Wrocławskie Spotkania Pedagogów Specjalnych „Nic o nas bez nas – osoby z niepełnosprawnościami w drodze ku dorosłości”.

Nasze specjalistki były moderatorami paneli dyskusyjnych, na których poruszano ważne kwestie, dotyczące trudów dorastania młodzieży z określonym rodzajem i stopniem niepełnosprawności we współczesnym świecie. W spotkaniu tym mogli uczestniczyć zaproszeni goście niepełnosprawni. Była to dla nich niesamowita okazja do wykazania, jak poruszane podczas dyskusji tematy wyglądają z ich perspektywy.

Niezmiernie cieszy nas fakt, iż w ramach udziału w konferencji pojawiła się także przestrzeń do rozważań na temat metody Snoezelen. Jedną z prelegentek była Alicja Bera, która wygłosiła referat pt. „Biblioterapeutyczne spotkania w Sali Doświadczania Świata jako możliwość ekspresji własnych zainteresowań na drodze partnerskiej relacji”.

Treść wystąpienia skupiała się wokół umożliwiania uczestnikom zdarzenia Snoezelen wyrażania własnych potrzeb, spostrzeżeń i upodobań przy odwoływaniu się do wybranych bohaterów literackich bądź sytuacji ukazywanych w różnych tekstach. Niezmiernie ważnym aspektem podkreślanym podczas  wystąpienia była relacja partnerska pomiędzy podopiecznymi a terapeutą. Okazało się, że referat wywołał duże zainteresowanie wśród słuchaczy, co objawiło się dużą liczbą pytań z ich strony po zakończeniu prezentacji.

Fakt ten może dowodzić, jak duży potencjał tkwi w metodzie Snoezelen. Mamy nadzieję, że przyszłość przyniesie kolejne możliwości na prowadzenie rozważań na temat Snoezelen wśród coraz to większej liczby osób.