Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Snoezelen – relacja

Opublikowano: 29 maja 2017 | Bez kategorii

20 i 21 maja terapeuci z całej Polski spotkali się we Wrocławiu na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. „Terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego. Wokół teorii i praktyki Snoezelen (Sali Doświadczania Świata)”, aby pogłębić swoją wiedzę i podzielić się doświadczeniami na temat pracy z wykorzystaniem metody Snoezelen.

Otwarcia spotkania, które odbyło się w auli Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, dokonali: dr hab. Beata Cytowska Kierownik Zakładu Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością oraz Wiceprezes Fundacji Sensoria – Adam Bogacz. O działaniach Centrum Terapii Sensoria na rzecz rozwoju terapii Snoezelen w Polsce opowiedziała Katarzyna Kuraczycka, przybliżając uczestnikom profil działalności Fundacji oraz historię rozwoju Centrum.

Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji głos zabrała dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Snoezelen, która przedstawiła uczestnikom potencjał oddziaływania metody Snoezelen oraz zagrożenia związane z jej niepoprawnym zastosowaniem.

Z wykładem „Baśniowa przestrzeń Sali Doświadczania Świata jako miejsce recepcji uniwersalnych wartości międzyludzkich” wystąpiła mgr Alicja Bera, terapeutka z Centrum Terapii Sensoria. W swoim wystąpieniu prelegentka opowiedziała o wspólnych cechach metody Snoezelen i biblioterapii oraz zaprezentowała swój pomysł na wykorzystanie zajęć w Sali Doświadczania Świata w połączeniu z czytaniem baśni.

Członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Snoezelen-Sali Doświadczania Świata, mgr Paula Bagińska omówiła pozytywny wpływ polisensorycznej przestrzeni Sali Doświadczania Świata na osoby ze spektrum autyzmu. Prelegentka przestawiła również przykłady zmian zachodzących w osobach z autyzmem przy nastawieniu na bycie w relacji podczas zajęć w Sali Doświadczania Świata.

Doświadczenia osób chorujących na stwardnienie rozsiane po cyklu zajęć w Sali Doświadczania Świata były tematem wystąpienia kolejnej z prelegentek – mgr Agnieszki Świąder, która w 2016 r. przeprowadziła w Centrum Terapii Sensoria cykl spotkań, sprawdzając, jak osoby ze stwardnieniem rozsianym reagują na proponowane oddziaływania polisensoryczne. Podczas wystąpienia zaprezentowała wyniki swoich badań. Ukazały one pozytywne efekty uczestnictwa pacjentów w zajęciach prowadzonych w Sali Doświadczania Świata.
Do refleksji skłoniło wystąpienie dr Agnieszki Jędrzejowskiej, członkini Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Snoezelen-Sali Doświadczania Świata, terapeutki z Centrum Terapii Sensoria, poświęcone Duchowej Pedagogice Miłości w czasie terapii Snoezelen. W swoich rozważaniach  zwróciła uwagę na to, że o jakości zajęć w Sali Doświadczania Świata świadczy przede wszystkim klimat spotkania zaaranżowanego przez terapeutę. Prelegentka zaprezentowała również przykłady zachowań, które służą utrzymywaniu bliskości podopiecznego z opiekunem.

Pierwszego dnia konferencji dowodzono korzystny wpływ metody Snoezelen na różnorodne grono odbiorców. Wśród pozostałych wystąpień zaprezentowano pozytywne efekty zajęć w Sali Doświadczania Świata na osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz w terapii dzieci z afazją i dysfazją rozwojową. Nie zabrakło omówienia inspiracji metodą Snoezelen – możliwości wykorzystania stymulacji polisensorycznej w ogrodach terapeutycznych oraz dogoterapii. Wśród specjalistów, którzy podzielili się swoją wiedzą, znaleźli się: mgr Agata Jakubas, mgr Marta Ir, mgr Anna Stawiarz, dr Bożena Szewczyk-Taranek oraz mgr Katarzyna Sawińska.

Ważną częścią spotkania było omówienie działalności Polskiego Towarzystwa Snoezelen-Sali Doświadczania Świata na rzecz profesjonalizacji i popularyzacji tej metody w Polce. Podczas konferencji zaprezentowano pomysły na planowane nowe wydanie książki „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty” autorstwa dr Agnieszki Smrokowskiej-Reichmann, Przewodniczącej Towarzystwa. Uczestnicy mieli również okazję do zapoznania się z nowo powstałą stroną Polskiego Towarzystwa Snoezelen-Sali Doświadczania Świata, pierwszego w Polsce portalu w pełni poświęconego Snoezelen, skupiającego członków Towarzystwa oraz wszystkie osoby zainteresowane tą metodą (www.polskietowarzystwosnoezelen.pl).

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od warsztatów we Wzorcowej Sali Doświadczania Świata Centrum Terapii Sensoria. Uczestnicy dowiedzieli się, jak prawidłowo zaaranżować i wykorzystać przestrzeń pokoju Snoezelen oraz sali do terapii dźwiękiem. Członkowie Polskiego Towarzystwa Snoezelen-Sali Doświadczania Świata podzieli się również swoją wiedzą na temat tego, jak powinny wyglądać relacje między uczestnikami zdarzenia Snoezelen oraz postawa terapeuty.

Druga część spotkania poświęcona była zaprezentowaniu wykorzystania metody Snoezelen w różnych placówkach. Swoimi doświadczeniami podzielili się:
– mgr Urszula Żmudzińska z Domu Pomocy Społecznej w Płazie,
– mgr Ilona Michałowska-Olechnowicz z Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie,
– mgr Anna Stachowicz z ze Specjalistycznego Centrum Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Ewa-Med” w Obornikach Śląskich,
– mgr Marta Renk, mgr Anna Stawiarz, mgr Aneta Modrzewska ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie,
– mgr Karolina Skóra, mgr Katarzyna Waliwender ze Stowarzyszenia Budujemy Przystań/Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Radomiu.

Uwagami z praktyki terapeutycznej na temat ogrodu polisensorycznego podzieliła się w imieniu mgr Magdaleny Machno z Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie dr Bożena Szewczyk-Taranek. Prelegentka opowiedziała o pionierskim projekcie przeniesienia metody Snoezelen do środowiska naturalnego i stworzeniu ogrodu polisensorycznego.

Ogród terapeutyczny był również tematem wystąpienia mgr Krystyny Berdyńskiej z Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulimowie.  Prelegentka omówiła realizowany w ich placówce projekt „Ogródki terapeutyczne bez barier dla seniorów”, który pokazał, że wspólne pasje łączą pokolenia oraz przekraczają uprzedzenia i bariery.

Jesteśmy szczęśliwi, że Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego. Wokół teorii i praktyki Snoezelen (Sali Doświadczania Świata)” spotkała się z licznym zainteresowaniem specjalistów, którzy podzieli się swoimi doświadczeniami. Oby stała się ona inspiracją do profesjonalizacji i popularyzacji tej metody w Polsce!