Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Snoezelen

Opublikowano: 13 maja 2017 | Bez kategorii

Szanowni Państwo,

Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wraz z Polskim Towarzystwem Snoezelen – Sali Doświadczania Świata i Centrum Terapii Sensoria serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania polisensorycznego. Wokół teorii i praktyki Snoezelen (Sali Doświadczania Świata), która odbędzie się 20-21 maja 2017 roku we Wrocławiu.
Celem konferencji jest stworzenie teoretyczno-praktycznej przestrzeni wymiany wyników badań oraz doświadczeń związanych ze stosowaniem metody Snozelen. Wydarzenie będzie spotkaniem naukowców i praktyków oraz okazją do nawiązania współpracy między ośrodkami terapeutycznymi i instytucjami naukowymi w całym kraju oraz zagranicą. Liczymy na to, że spotkanie przyczyni się do profesjonalizacji, popularyzacji oraz akademizacji  metody Snoezelen, a tym samym do podniesienia poziomu jakości tej koncepcji w Polsce.

Konferencja jest skierowana do terapeutów, opiekunów, studentów, wolontariuszy – osób pracujących na co dzień w Sali Doświadczania Świata z osobami niepełno- i pełnosprawnymi, starszymi, dziećmi – oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Snoezelen.

Zapraszamy do aktywnego udziału w debacie naukowej skoncentrowanej wokół następującej problematyki:
– teoretyczne oraz praktyczne aspekty wykorzystania oddziaływań polisensorycznych,
– terapeutyczny i pedagogiczny potencjał metody Snoezelen,
– aranżacje i wykorzystanie przestrzeni Sal Doświadczania Świata,
– zastosowanie metody Snoezelen oraz stymulacji polisensorycznej w pracy z różnymi grupami odbiorców,
– możliwość łączenia metody Snoezelen z innymi metodami terapeutycznymi,
– relacje między uczestnikami zdarzenia Snoezelen oraz postawa terapeuty.

Jesteśmy otwarci na propozycje rozważań związanych z oddziaływaniami polisensorycznymi, które uznają Państwo za istotne. Gorąco zachęcamy do udziału teoretyków, badaczy i praktyków. Czekamy na Państwa zgłoszenia.

W trakcie paneli dyskusyjnych drugiego dnia konferencji (21.05.2017 r.) prezentować swoje doświadczenia będą placówki pracujące w Salach Doświadczania Świata z różnymi grupami odbiorców oraz odbędą się warsztaty w pomieszczeniach Snoezelen Centrum Terapii Sensoria. Serdecznie zapraszamy Państwa placówkę do prezentacji własnej Sali, własnych pomocy sensorycznych oraz doświadczeń w pracy z Państwa podopiecznymi metodą Snoezelen. Oferujemy pomoc i wsparcie w przygotowaniu prezentacji.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety badającej wykorzystanie w Polsce metody Snoezelen – Sali Doświadczania Świata. Sondaż jest częścią tworzonej przez mgr Paulę Bagińską pracy doktorskiej, poświęconej metodzie Snoezelen. Jednocześnie służy zbadaniu rynku użytkowników Sal Doświadczania Świata, by Polskie Towarzystwo Snoezelen – Sali Doświadczania Świata (PTS-SDŚ) mogło efektywnie działać na rzecz profesjonalizacji i popularyzacji metody Snoezelen. Odesłana ankieta będzie upoważniała Państwa do uzyskania 25% zniżki na udział w majowej konferencji. Ankietę można wypełnić internetowo pod adresem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedhCmGVUHxRJ7T-6xdhnjC5bjGbuWul8P9g2Pz2a-lTrXMbg/viewform lub poprzez odesłanie wypełnionego formularza na adres biuro@pts-sds.pl.

Terminarz konferencji:

  • do 15 maja 2017 r. – zgłoszenie udziału w konferencji poprzez wysłanie uzupełnionej karty zgłoszenia na adres konferencja@pts-sds.pl
  • do 10 maja 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 250,00 zł*
  • po 10 maja 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 300,00 zł

na konto: 98 2490 0005 0000 4600 1444 5163 (Fundacja Sensoria, ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław), podając w tytule przelewu: konferencja Snoezelen, imię i nazwisko uczestnika.

  • 20 maja 2017 r. – rozpoczęcie konferencji (godz. 9.30)
  • 21 maja 2017 r. – zakończenie konferencji (godz. 16.30)

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, poczęstunek kawowy, obiady oraz ewentualną publikację. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży i noclegów.

Miejsce konferencji: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław), Centrum Terapii Sensoria (ul. Racławicka 15/19 – budynek Budopolu)
Organizator:  Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Terapii Sensoria
Patronat Naukowy:  Katedra Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Polskie Towarzystwo Snoezelen – Sali Doświadczania Świata
Przewodniczący konferencji: dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann
Rada Naukowa Konferencji:
dr hab. Aneta Bac – Kierownik Katedry Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
dr hab. Beata Cytowska  –  Kierownik Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Joanna Kruk-Lasocka – Kierownik Zakładu Terapii Zajęciowej i Psychomotoryki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
dr hab. Bernadeta Szczupał – Instytut Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
dr hab. Stanisława Mihilewicz – Instytut Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann – Katedra Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
dr Agnieszka Jędrzejowska – Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Komitet Organizacyjny:
mgr Paula Bagińska
mgr Alicja Bera
mgr Agata Jakubas
mgr Katarzyna Kuraczycka
mgr Anna Stawiarz

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo z załączonym komunikacie oraz programie konferencji na I i II dzień wydarzenia. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące konferencji są również publikowane na stronie wydarzenia na Facebook’u.

* Zniżka 25%  dla członków Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sali Doświadczania Świata (sprawdź dlaczego warto zostać naszym Członkiem) oraz placówek posiadających SDŚ, biorących udział w badaniu nt. wykorzystania metody Snoezelen w Polsce.

Załączniki:
– karta zgłoszenia udziału w konferencji (pdf.)
– komunikat nr 2
– ankieta (pdf.)
– program konferencji – sobota, 20 maja
– program konferencji – niedziela, 21 maja