Certyfikowane Sale Doświadczania Świata

SDŚ w Krakowie

We ścisłej współpracy z Fundacją Rosa i Fundacją Sensoria, w Katedrze Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie została utworzona Sala Doświadczania Świata jako pracownia dydaktyczno-badawcza. Służy ona studentom i doktorantom, którzy poznają zasady prawidłowego stosowania metody Snoezelen w pracy z różnymi grupami pacjentów. W pracowni odbywają się też warsztaty przy okazji konferencji naukowych organizowanych na terenie AWF. Niezwykle istotna jest ponadto funkcja badawcza pracowni. W Sali Doświadczania Świata na AWF w Krakowie prowadzone są różnorakie projekty badawcze, dotyczące np.. wpływu metody Snoezelen na dzieci z niepełnosprawnością intelektualną czy osoby dorosłe z historią przewlekłej choroby psychicznej. Częściowe wyniki tych badań były prezentowane na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych (m. in. na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w 2015 r. czy na Uniwersytecie w Galway w Irlandii w 2016 r.) Sala Doświadczania Świata w Katedrze Terapii Zajęciowej AWF w Krakowie służy także studentom, doktorantom i pracownikom jako pole badawcze do pisania rozpraw magisterskich, doktorskich i zbierania dorobku habilitacyjnego