Certyfikowane Sale Doświadczania Świata

SDŚ w Oławie

Sala Doświadczania Świata w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom “Tęcza” w Oławie funkcjonuje już od 11 lat. Na początku 2017 została przeprojektowana przez Polskie Towarzystwo Snoezelen-Sali Doświadczania Świata i doposażona w sprzęt dobrany do potrzeb podopiecznych Stowarzyszenia, czyli dzieci, młodzieży i dorosłych z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego. W kolorowej Sali znajdują się: tor świetlno-dźwiękowy, domek lustrzany, 4 kolumny wodne w tym 3 umieszczone w dużym podeście, basen z kulkami, łóżko wodne, kula lustrzana, ścieżka sensoryczna oraz projektory tarczowe i rozgwieżdżonego nieba. Zajęcia w SDŚ Stowarzyszenia Tęcza prowadzi 3 terapeutów certyfikowanych przez PTS-SDŚ. Aktualnie z SDŚ w “Tęczy” korzysta w trakcie zajęć indywidualnych blisko 90 podopiecznych!