Certyfikowane Sale Doświadczania Świata

SDŚ w Radwanowicach

Sala Doświadczania Świata w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym „Dolina Słońca” Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w Radwanowicach służy nie tylko podopiecznym Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Na zajęcia uczęszczają również podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im. Brata Alberta i Szkoły Integracyjnej w Radwanowicach. Łącznie około 100 podopiecznych uczestniczy w zajęciach tematycznych, grupowych i indywidualnych prowadzonych przez fizjoterapeutów, psychologów i terapeutów zajęciowych.

Sala ma około 50m2 powierzchni, znajdują się w niej: łóżko wodne, platforma sensoryczna, podest z trzema kolumnami wodnymi o różnych funkcjach i lustrami akrylowymi, kotara i sznur światłowodów, podwieszana kula lustrzana, projektor LED z kolorowymi przesłonami oraz instrumenty muzyczne wykonane z naturalnych materiałów. Z głośników wydobywa się relaksacyjna muzyka Snoezelen. Biały, podwieszany sufit, a także kotary w oknach i drzwiach sprzyjają utrzymywaniu koncentracji uwagi przez podopiecznych.

Sala Doświadczania Świata w Radwanowicach funkcjonuje od 2013 roku. W 2017 roku została przekształcona przez Fundację Sensoria pod patronatem, nadzorem i według projektu Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sali Doświadczania Świata.