Doradztwo, projektowanie, certyfikowanie

Projektowanie SDŚ

Zajmujemy się profesjonalnym i certyfikowanym projektowaniem Sal Doświadczania Świata, doborem sprzętów, które powinny się w niej znaleźć z uwzględnieniem potrzeb odbiorców, do których są kierowane, ich szczegółową specyfikacją oraz wykonaniem wizualizacji Sali.

Konsultacje

Oferujemy konsultację posiadanej już przez Państwa SDŚ, podczas której wskażemy ewentualne braki i błędy. Po konsultacji stworzymy wizualizację modernizacji Sali ze wskazaniami, po których wprowadzeniu Państwa SDŚ spełni kryteria Sali certyfikowanej przez Polskie Towarzystwo Snoezelen – Sali Doświadczania Świata.

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy

W ramach doradztwa oferujemy również pomóc na etapie pozyskiwania funduszy – sprawdzenie merytorycznej strony wniosku o dofinansowanie, dobranie odpowiedniego i profesjonalnego sprzętu, opracowanie uzasadnionego projektu Sali Doświadczania Świata z założonym efektem końcowym i wizualizacją.

Certyfikacja SDŚ

Instytucje posiadające Salę Doświadczania Świata mogą ubiegać się o uzyskanie unikatowego w skali kraju certyfikatu dla pomieszczenia Snoezelen, poświadczającego zgodność projektu danej Sali Doświadczania Świata z wymogami terapeutycznymi, odpowiadającymi wiedzy naukowej dotyczącej metody Snoezelen. Polskie Towarzystwo Snoezelen-Sali Doświadczania Świata (PTS-SDŚ), będące polskim oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia ISNA-MSE, jest jedyną w Polsce organizacją wydającą ten dokument.

 

Uprawniona jednostka certyfikująca

Rada Naukowa PTS-SDŚ, składająca się z Międzynarodowych Specjalistów Snoezelen wykwalifikowanych przez ISNA-MSE (Międzynarodowe Towarzystwo Snoezelen), jako jedyne gremium w Polsce zajmuje się wyznaczaniem standardów wyposażenia i aranżacji SDŚ. O przyznaniu certyfikatu dla danej Sali decyduje poparta merytoryczną analizą pozytywna decyzja członków Rady Naukowej PTS-SDŚ.

Warunki certyfikacji:

– wykonanie projektu aranżacji i rozmieszczenia sprzętów w SDŚ przez uprawnionego doradcę i jego zaakceptowanie przez Radę Naukową PTS-SDŚ;
– wyposażenie SDŚ w urządzenia o odpowiednich parametrach technicznych i jakości, zgodnie z rekomendacjami uzyskanymi od Rady Naukowej PTS-SDŚ;
– wizyta Członka Rady Naukowej w wykonanej już Sali Snoezelen, omówienie możliwych sposobów wykorzystania jej potencjału terapeutycznego i regularne sprawozdania z jej działalności;
– praca w SDŚ w placówce min. 1 osoby posiadającej tytuł terapeuty Sali Doświadczania Świata (zdobyty w ramach certyfikowanego szkolenia I stopnia organizowanego przez PTS-SDŚ).

Okres i zakres certyfikacji

Przyznany certyfikat ma charakter czasowy, tj. nadaje tytuł Certyfikowanej Sali Doświadczania Świata na okres 2 lat. Instytucja wpisywana jest na listę placówek polecanych przez PTS-SDŚ, otrzymuje zaświadczenie oraz szyld, na których uwzględnione są informacje o przyznanej certyfikacji wraz z datą określającą czas jej trwania, związanymi z tym uprawnieniami, terapeutami placówki upoważnionymi do pracy w SDŚ oraz z danymi o organizacji przyznającej certyfikat. Odnowienia certyfikacji następuje w ramach członkostwa w PTS-SDŚ.