Nasze publikacje

Poniżej przedstawiamy Państwu materiały oraz relacje z projektów powstałych w wyniku działalności Polskiego Towarzystwa Snoezelen - Sali Doświadczania Świata oraz we współpracy z nami.

Kompendium Snoezelen

Kompendium

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez środowisko terapeutów i osób zainteresowanych metodą Snoezelen, w 2013 r. nakładem Fundacji Rosa wydaliśmy pionierską na polskim rynku pozycję “Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty”. Autorką opracowania jest dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann - Przewodnicząca Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Snoezelen - Sali Doświadczania Świata, pracownik naukowo-dydaktyczny, autorka nazwy„ Sala Doświadczania Świata” oraz redaktor naczelna specjalistycznych czasopism edukujących terapeutów w całej Polsce, między innymi w zakresach integralnie związanych z metodą Snoezelen.

PTS

Patronat AWF w Krakowie

PTS-SDŚ i organizowane przez Towarzystwo wydarzenia naukowo-dydaktyczne objęte są patronatem naukowym Katedry Terapii Zajęciowej i Wydziału Rehabiliacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Krakowska AWF jako jedyna w Polsce uczelnia prowadzi studia zarówno licencjackie, jak i magisterskie na kierunku Terapia Zajęciowa, według programów obowiązujących w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, tworząc nowoczesny i holistyczny zawód terapeuty zajęciowego. Również jako jedyna w skali całego kraju Katedra Terapii Zajęciowej oferuje przedmioty dotyczące metody Snoezelen na obu stopniach studiów: Snoezelen – Sala Doświadczania Świata” (studia licjencjackie) oraz Snoezelen jako metoda terapii zajęciowej” (studia magisterskie). Przedmioty obejmują wykłady oraz ćwiczenia kliniczne.

PTS

Praca dyplomowa

W 2016 roku w ramach cyklu zajęć i badań prowadzonych w Centrum Terapii Sensoria przez mgr Agnieszkę Świąder, studentkę Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, powstała praca dyplomowa magisterska pt. „Doświadczenia osób chorych na stwardnienie rozsiane po cyklu zajęć w Sali Doświadczania Świata”. Celem pracy było poznanie doświadczeń osób chorujących na stwardnienie rozsiane po uczestnictwie w cyklu zajęć, prowadzonych w Sali Doświadczania Świata. Próbę badawczą stanowiły cztery osoby dorosłe, natomiast wybraną metodą było badanie w działaniu. Wyniki przeprowadzonych badań ukazały pozytywne efekty uczestnictwa chorych na stwardnienie rozsiane w zajęciach prowadzonych w Sali Doświadczania Świata. Badani wskazywali na wyjątkową relaksację oraz odciążenie zmysłów, jakich doznawali podczas spotkań, a także na szczególne odprężenie po zajęciach. Powstała praca i wnioski z niej płynące stanowić mogą punkt odniesienia podczas planowania przyszłej pracy z tą grupą odbiorców.