Szkolenia

Snoezelen – szkolenie podstawowe w wybranym mieście

8-godzinny kurs, podczas którego uczestnicy zyskają orientację w podstawowych aspektach metody Snoezelen, nauczą się prawidłowego rozumienia i kształtowania procesu, zachodzącego w Sali Doświadczania Świata, a także dowiedzą się, jak poprawnie urządzać i wykorzystywać to niezwykłe pomieszczenie.

Kurs ma charakter ogólny, jednak może zostać sprofilowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. Oprócz treści teoretycznych zawiera również część warsztatową, sprawdzającą nowo zdobytą wiedzę w praktyce.

Szkolenie składa się z proponowanych czterech segmentów, z możliwością modyfikacji:

 1. Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) – geneza i istota
  Powstanie i rozwój metody Snoezelen odzwierciedlają jej istotę, udowadniając, że zdecydowanie różni się ona od większości działań pedagogicznych i terapeutycznych.
 2. Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) – osiem zasad metodycznych
  Zasady metodyczne Snoezelen zazębiają się i wzajemnie się uzupełniają, tworząc tzw. „filozofię Snoezelen” i sprawiając, że metoda jest całościowym systemem. Reguły mają charakter uniwersalny – przy ich odpowiednim zrozumieniu i dopasowaniu działają w przypadku każdej grupy podopiecznych.
 3. Stymulacja polisensoryczna i elementy integracji sensorycznej w Sali Doświadczania Świata
  Podstawę Snoezelen stanowi odpowiedni dobór bodźców. Wprawdzie metoda ta nie jest terapią integracji sensorycznej w ścisłym tego słowa znaczeniu, jednak przyczynia się do normalizacji procesów integracji sensorycznej. W Sali Doświadczania Świata należy unikać dwóch skrajności: niedostymulowania i przestymulowania.
 4. Sala Doświadczania Świata – aranżacja, sprzęt, wyposażenie
  Powodzenie zajęć w Sali Doświadczania Świata w ogromnej mierze zależy od prawidłowego doboru sprzętów i wyposażenia oraz ich aranżacji w pomieszczeniu. Należy wystrzegać się pewnych błędów, których skutki mogą okazać się bardzo szkodliwe, a nawet niebezpieczne dla użytkownika.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Snoezelen – Sali Doświadczania Świata

Szkolenie realizowane jest w dowolnym mieście, pod warunkiem zebrania się grupy 12 uczestników.