Szkolenia

Szkolenia certyfikowane we Wrocławiu

Szkolenie prowadzą członkowie Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sali Doświadczania Świata, a jednocześnie Międzynarodowi Specjaliści Snoezelen: dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann oraz mgr Paula Bagińska.

Jest to jedyne w naszym kraju tak profesjonalne i certyfikowane szkolenie kwalifikacyjne z zakresu metody Snoezelen. Spotkanie odbywa się z ramienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Snoezelen ISNA-MSE oraz pod patronatem uczelni wyższej – Akademii Wychowania Fizycznego (Wydział Terapii Zajęciowej) w Krakowie, która jako jedyna w Polsce prowadzi nauczanie przedmiotowe z metody Snoezelen na dwóch stopniach nauczania (zarówno studiach licencjackich, jak i magisterskich). Program szkolenia i jego treści zostały oficjalnie zatwierdzone przez uczelnię oraz Stowarzyszenie ISNA-MSE.

Podczas dwudniowego szkolenia, uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu metody Snoezelen – jej genezy, istoty i odbiorców. Dowiedzą się również, jak prawidłowo zaplanować Salę Doświadczania  Świata – jakie powinny znaleźć się w niej sprzęty oraz jak właściwie zaaranżować dostępną przestrzeń. Nasi specjaliści przedstawią najważniejsze informacje dotyczące planowania zajęć w Sali Doświadczania Świata, strukturyzacji zajęć, postawy terapeutów, możliwych zagrożeń oraz najczęściej popełnianych błędów. Poza zajęciami teoretycznymi dla uczestników przygotowano zajęcia praktyczne we Wzorcowej Sali Doświadczania Świata, podczas których poznają zasady metodyczne Snoezelen.

Treści poruszane na szkoleniu:
– geneza i istota Snoezelen;
– definicje, rozwój i odbiorcy Snoezelen;
– zasady metodyczne Snoezelen część I – teoretyczna;
– zasady metodyczne Snoezelen część II – praktyczna (warsztat w Sali Doświadczania Świata);
– stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata;
– planowanie Sali Doświadczania Świata: dobór sprzętu, aranżacja przestrzeni, możliwe błędy i zagrożenia. Teoria oraz warsztat w Sali Doświadczania Świata;
– integracja sensoryczna, a metoda Snoezelen;
– planowanie zajęć w Sali Doświadczania Świata: strukturyzacja zajęć, postawa terapeuty, możliwe błędy i zagrożenia. Teoria oraz warsztat z planowania zajęć w Sali Doświadczania Świata.

Jedyne w naszym kraju tak profesjonalne i certyfikowane szkolenie kwalifikacyjne z zakresu metody Snoezelen.

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu Polskiego Towarzystwa Snoezelen i daje kwalifikacje  do prowadzenia zajęć w Sali Doświadczania Świata.

W cenie szkolenia zapewnione są posiłki dla uczestników i materiały, a każdy uczestnik otrzymuje Kompendium oraz roczne członkostwo w Polskim Towarzystwie Snoezelen.

Ze względu na znajdującą się w Centrum Terapii Sensoria wzorcową Salę Doświadczania Świata, szkolenie odbywa się we Wrocławiu w siedzibie organizatora szkolenia – Fundacji Sensoria (ul. Racławicka 15/19).

Terminy najbliższych szkoleń:
13-14.10.2018 r. (sobota – 10:00-17:00, niedziela – 9:00-16:00)
17-18.11.2018 r. (sobota – 10:00-17:00, niedziela – 9:00-16:00)

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go na adres: biuro@pts-sds.pl