Szkolenia

Szkolenia na zamówienia placówek

8-godzinny kurs, którego treści i program dopasowane są pod konkretne zapotrzebowania danej placówki, grupy prelegentów, czy odbiorców oddziaływań na Sali. Spotkanie odbywa się w dowolnym mieście w siedzibie organizacji.

Obejmuje część teoretyczną oraz warsztaty w SDŚ lub (w przypadku braku SDŚ) zaplanowanie i opracowanie koncepcji Sali, w placówce.

Kończy się uzyskaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Snoezelen – Sali Doświadczania Świata dla każdego uczestnika oraz zaświadczeniem o przeszkoleniu kadry.