FAQ

Zanim zadasz pytanie, przeczytaj odpowiedzi, które mogą okazać się pomocne

Jak zostać członkiem PTS?

Wypełnij deklarację i podpisaną prześlij scanem na adres: biuro@pts-sds.pl lub pocztą: ul. Racławicka 15/19 p. 403, 53-149 Wrocław

Jakie korzyści daje członkostwo PTS?

Członkowie PTS otrzymują:

 • dostęp do zamkniętej grupy członków PTS-SDŚ na portalu Facebook oraz znajdujących się na niej materiałów merytorycznych i forum wymiany doświadczeń;
 • zniżki na organizowane przez PTS-SDŚ szkolenia i konferencje oraz wydawane publikacje;
 • porady i wskazówki Rady Naukowej PTS-SDŚ;
 • możliwość skorzystania z pomocy Rady Naukowej PTS-SDŚ w zakresie organizacji badań dotyczących Snoezelen, wsparcia merytorycznego podczas ich prowadzenia oraz pomocy przy ich publikacji;
 • porady dotyczące urządzenia i wyposażenia SDŚ, w tym przygotowania projektu SDŚ, doboru sprzętu do konkretnej grupy odbiorców, a także weryfikacji poprawności wykonania Sal już istniejących w celu uzyskania certyfikatu Sali Doświadczania Świata w oparciu o kryteria jakości określone przez PTS-SDŚ;
 • możliwość udziału w posiedzeniach Zrzeszenia Członków PTS-SDŚ i podejmowanie podczas nich, w drodze uchwał, wskazówek w zakresie celów i form realizacji PTS-SDŚ określonych w Statucie;
 • prawo udziału w zajęciach pokazowych Snoezelen;
 • dostęp do regularnych informacji o działalności PTS-SDŚ oraz inicjatyw polskich i zagranicznych w zakresie Snoezelen.

Jakie kwalifikacje daje mi szkolenie Snoezelen prowadzone przez PTS-SDŚ?

 1. Szkolenie certyfikowane prowadzone z ramienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Snoezelen ISNA-MSE oraz pod patronatem uczelni wyższej – Akademii Wychowania Fizycznego (Katedra Terapii Zajęciowej) w Krakowie, która jako jedyna w Polsce prowadzi nauczanie przedmiotowe z metody Snoezelen na 2 stopniach nauczania (zarówno studiach licencjackich jak i magisterskich), kończy się uzyskaniem certyfikatu terapeuty Snoezelen i daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć w Salach Doświadczania Świata. Certyfikat jest przyznawany przez Polskie Towarzystwo Snoezelen będące jednocześnie polskim oddziałem światowej organizacji ISNA-MSE.
 2. Szkolenia na zlecenia placówek oraz jednodniowe szkolenia informacyjne o ograniczonym programie dają terapeucie kwalifikacje do prowadzenia zajęć w konkretnej placówce i w posiadanej przez nią Sali Doświadczania Świata, w której jest zatrudniony w momencie odbywania szkolenia.

Ile kosztuje certyfikowane szkolenie Snoezelen?

Koszt certyfikowanego szkolenia Snoezelen wynosi 990,00 zł od osoby, dla członków Polskiego Towarzystwa Snoezelen – 890,00 zł. W cenie szkolenia zapewnione są posiłki dla uczestników i materiały, każdy uczestnik otrzymuje Kompendium oraz roczne członkostwo w Polskim Towarzystwie Snoezelen.

Jak wygląda program certyfikowanego szkolenia Snoezelen?

SOBOTA

10.00-11.30: 1. blok (2 jednostki lekcyjne) – Geneza i istota Snoezelen
11.45-13.15: 2. blok (2 jednostki lekcyjne) – Definicje, rozwój i odbiorcy Snoezelen
13.45-15.15: 3. blok (2 jednostki lekcyjne) – Zasady metodyczne Snoezelen część I – teoretyczna
15.30-17.00: 4. blok (2 jednostki lekcyjne) – Zasady metodyczne Snoezelen część II – praktyczna (warsztat w Sali Doświadczania Świata)

NIEDZIELA

9.00-9.45: 5. blok (1 jednostka lekcyjna) – Stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata.
9.45-12.15: 6. blok (3 jednostki lekcyjne, przerwa po części teoretycznej) – Planowanie Sali Doświadczania Świata: dobór sprzętu, aranżacja przestrzeni, możliwe błędy i zagrożenia. Teoria oraz warsztat w Sali Doświadczania Świata.
12.45-13.30: 7. blok (1 jednostka lekcyjna) – Integracja sensoryczna a metoda Snoezelen.
13.30-16.00: 8. blok (3 jednostki lekcyjne, przerwa po części teoretycznej) – Planowanie zajęć w Sali Doświadczania Świata: strukturyzacja zajęć, postawa terapeuty, możliwe błędy i zagrożenia. Teoria oraz warsztat z planowania zajęć w Sali Doświadczania Świata

Ile godzin trwa szkolenie certyfikowane?

Szkolenie certyfikowane trwa 16h (po 8h dziennie).

Czy szkolenia są organizowane w miejscowościach poza Wrocławiem?

Dojeżdżamy ze szkoleniami do placówek w całej Polsce! Jedynie szkolenie certyfikowane – dające kwalifikacje terapeuty Snoezelen – odbywa się 4 razy do roku we Wrocławiu ze względu na znajdującą się w Centrum Terapii Sensoria wzorcową Salę Doświadczania Świata, w której prowadzona jest znaczna część szkolenia – wszystkie jego warsztaty praktyczne.

Czym różni się szkolenie certyfikowane we Wrocławiu od szkolenia podstawowego w wybranym mieście?

Dwudniowe szkolenie certyfikowane we Wrocławiu ma znacznie bardziej rozbudowany program i jego treści w porównaniu do szkolenia podstawowego w wybranym mieście są znacząco pogłębione. Wraz z dodatkowymi godzinami zajęć praktycznych odbywających się we wzorcowej Sali Doświadczania Świata Centrum Terapii Sensoria umożliwiają zdobycie kwalifikacji terapeuty Snoezelen I stopnia. Jednodniowe szkolenia podstawowe w wybranym mieście i placówce przyznają terapeutom biorącym w nich udział kwalifikacje jedynie do prowadzenia zajęć w konkretnej placówce i w posiadanej przez nią Sali Doświadczania Świata, w której jest zatrudniony w momencie odbywania szkolenia.

Czy PTS projektuje i wyposaża Sale Doświadczania Świata?

PTS-SDŚ zajmuje się profesjonalnym i certyfikowanym projektowaniem Sal Doświadczania Świata, a także doborem sprzętów, które powinny się w niej znaleźć, z uwzględnieniem potrzeb odbiorców, do których są kierowane oraz możliwości konkretnej placówki. PTS tworzy dla Państwa szczegółową specyfikację dobranych sprzętów, wykluczającą tym samym oferowane do wykorzystania sprzęty niespełniające kryteriów jakości terapeutycznych i bezpieczeństwa. Dodatkowo do zestawienia sprzętu i ich specyfikacji placówka otrzymuje certyfikowany projekt ich rozmieszczenia wraz z wizualizacją Sali i wskazówkami do przygotowania pomieszczenia pod SDŚ. Polskie Towarzystwo Snoezelen współpracuje bezpośrednio z Fundacją Sensoria od lat zajmującą się wyposażaniem SDŚ. Fundacja Sensoria przygotowuje pomieszczenie przeznaczone przez placówkę na Salę Snoezelen i wyposaża je kompleksowo w sprzęt według dyrektyw PTS-SDŚ, szukając dla Państwa sprzętu o określonej specyfikacji wśród certyfikowanych i sprawdzonych firm polskich oraz zagranicznych (głównie niemieckich, holenderskich i duńskich).

Ile kosztuje projekt Sali Doświadczania Świata?

Projekt Sali Doświadczania Świata wraz z jego wizualizacją wliczony jest w cenę członkostwa w Polskim Towarzystwie Snoezelen. Placówka będąca członkiem PTS-SDŚ ma prawo do jednego projektu Sali w danym roku członkowskim.

Ile metrów musi posiadać Sala Doświadczania Świata?

Według międzynarodowych standardów Sala Doświadczania Świata powinna mieć powierzchnię minimum 25m2. Oczywiście im większe pomieszczenie, tym więcej możliwości aranżacji przestrzeni, nawet przy takiej samej liczbie sprzętów. Wszystkie pomieszczenia poniżej tej powierzchni nazywane są Kącikami Snoezelen. Nie zawsze musi od razu powstać kompletna Sala Doświadczania Świata. Skromniejsze fundusze również dają się mądrze wykorzystać w postaci właśnie Kącika Snoezelen – czyli wydzielonego fragmentu przestrzeni zagospodarowanego według filozofii Snoezelen. Wprawdzie efekty Kącika Snoezelen nie dadzą porównać się z kompleksowym oddziaływaniem Sali, jednak również taki projekt ma dobroczynny wpływ na pacjentów. Kącik Snoezelen (podobnie jak Sala Doświadczania Świata) musi być starannie zaplanowany i urządzony. Im mniej miejsca, tym trudniejsza jest odpowiednia strukturyzacja dostępnej przestrzeni. Ważne, by zaopatrzyć się w sprzęt naprawdę dobrej jakości, który posiada długą gwarancję i spełnia wszystkie normy. Dobrze wyposażony Kącik Snoezelen często staje się początkiem Sali Doświadczania Świata. Chętnie pomożemy w realizacji Państwa zamierzeń!

Jaki jest uśredniony koszt Sali Doświadczania Świata?

Koszt SDŚ jest uzależniony bezpośrednio od wielkości Sali i liczby użytych w niej sprzętów. Warto zainwestować w sprzęty dobrej jakości o przedłużonym okresie gwarancji, skupiając się tym samym nie na ich ilości, a jakości pozwalającej na uzyskanie lepszych efektów terapeutycznych oraz przedłużającej możliwość korzystania z Sali przez kolejne lata. Małe Sale Doświadczania Świata to koszt około 20 000 – 25 000 zł, większe Sale pełniej wyposażone to koszt nawet 50 000 – 60 000 zł. Ceny te jednak nie powinny przerażać, nawet przy niewielkim budżecie warto zainwestować w konkretne sprzęty i rozłożyć doposażanie Sali na kolejne możliwe etapy. W takim przypadku PTS-SDŚ jest w stanie przygotować dla placówki projekt docelowego pełnego wyposażenia SDŚ, z zakładanym efektem końcowym, by już od początku jej tworzenia była ona przygotowana i dostosowana do rozbudowania o kolejne sprzęty, a już przy najmniejszym początkowym wkładzie mogła funkcjonować jako samodzielne pomieszczenie Snoezelen.

Jakie są warunki certyfikacji Sali Doświadczania Świata?

 • wykonanie projektu aranżacji i rozmieszczenia sprzętów w SDŚ przez uprawnionego doradcę i jego zaakceptowanie przez Radę Naukową PTS-SDŚ;
 • wyposażenie SDŚ w urządzenia o odpowiednich parametrach technicznych i jakości, zgodnie z rekomendacjami uzyskanymi od Rady Naukowej PTS-SDŚ;
 • wizyta Członka Rady Naukowej w wykonanej już Sali Snoezelen, omówienie możliwych sposobów wykorzystania jej potencjału terapeutycznego i regularne sprawozdania z jej działalności;
 • praca w SDŚ w placówce min. 1 osoby posiadającej tytuł terapeuty Sali Doświadczania Świata (zdobyty w ramach certyfikowanego szkolenia I stopnia )

Jaki jest okres i zakres certyfikacji?

Przyznany certyfikat ma charakter czasowy, tj. nadaje tytuł Certyfikowanej Sali Doświadczania Świata na okres 2 lat. Instytucja jest wpisywana na listę placówek polecanych przez PTS-SDŚ, otrzymuje zaświadczenie, w którym uwzględnione są informacje o przyznanej certyfikacji wraz z datą określającą czas jej trwania, związanymi z tym uprawnieniami, terapeutami placówki upoważnionymi do pracy w SDŚ oraz z danymi o organizacji przyznającej certyfikat. Odnowienie certyfikacji następuje w ramach członkostwa w PTS-SDŚ.

Na czym polega pomoc w pozyskiwaniu funduszy?

PTS-SDŚ może pomóc Państwu już na etapie pozyskiwania funduszy na SDŚ – jak chociażby sprawdzić merytoryczną stronę wniosku o dofinansowanie (pomóc w jej napisaniu). Do każdego wniosku, niezależnie od źródeł dofinansowań, polecamy dołączyć gotowy, przemyślany i uzasadniony projekt Sali Doświadczania Świata z założonym efektem końcowym i jej wizualizację.

Którym placówkom jest dedykowana Sala Doświadczania Świata i kto może z niej korzystać?

SDŚ powstają na całym świecie dla rozmaitych grup odbiorców: od niemowląt po seniorów, zarówno osób z niepełnosprawnością jak i w pełni sprawnych. SDŚ odnajdziemy więc w żłobkach, przedszkolach, szkołach (zarówno masowych, integracyjnych jak i specjalnych), w placówkach terapeutycznych i edukacyjnych wspierających rozwój dzieci i młodzieży, miejscach stałego ich pobytu, ale także w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, środowiskowych domach samopomocy, szpitalach czy też w korporacjach i prywatnych domach jako sale relaksacyjne. Idea Snoezelen wykracza poza ramy samego pomieszczenia i sprawdza się w postaci ogrodów polisensorycznych, basenów, namiotów oraz wózków Snoezelen. Należy jedynie pamiętać, iż w zależności od tego, do kogo kierujemy naszą metodę, inaczej SDŚ (lub inne formy realizacji idei Snoezelen) będziemy planować, inaczej aranżować, dobierać inny sprzęt i inaczej w niej pracować.