O Polskim Towarzystwie Snoezelen

Polskie Towarzystwo Snoezelen – Sali Doświadczania Świata (PTS-SDŚ) jest jednostką doradczo-konsultacyjno-opiniującą w zakresie metody Snoezelen.

Rada Naukowa

Na czele towarzystwa stoi Rada Naukowa, której przewodniczącą jest dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann, a członkami: mgr Paula Bagińska, dr Agnieszka Jędrzejowska, mgr Alicja Bera i dr Bożena Szewczyk-Taranek. W skład struktury organizacyjnej wchodzi również Zrzeszenie Członków PTS-SDŚ (m.in. osób i placówek oświatowych zainteresowanych metodą Snoezelen).

Do głównych zadań PTS-SDŚ należy stworzenie platformy do wymiany doświadczeń osób na co dzień zajmujących się metodą Snoezelen, a także doradztwo i pomoc w zakresie samej metody. Ponadto organizacja ma na celu promocję Snoezelen w Polsce i za granicą, nawiązywanie współpracy z ośrodkami terapeutycznymi w całym kraju oraz nadzorowanie badań naukowych na temat Sali Doświadczania Świata.

Członkowie PTS-SDŚ

Członkowie towarzystwa to osoby i placówki zainteresowane Snoezelen, pragnące poszerzać swoją wiedzę w jej zakresie, a także – poprzez współpracę ze sobą i Radą Naukową – chcące brać udział w inicjatywach mających na celu profesjonalizację i popularyzację metody.